Jak grać w sudoku w internecie?

Sudoku to obecnie bardzo znana gra. Jej klasyczna forma polega na odpowiednim wypełnieniu diagramu liczbami od 1 do 9. Jednak w przypadku grania w sudoku w internecie można znaleźć również inne wersje tej gry. W jaki sposób grać w sudoku w internecie i czy warto zdecydować się na tę wersję tej rozrywki?
Zasady sudoku w przypadku klasycznej wersji polegają wyłącznie na wpisywaniu liczb od 1 do 9. Liczby te nie mogą powtarzać się ani w rzędach poziomych, ani w pionowych. Nie mogą również powtarzać się w wydzielonych kwadratach.

 

W przypadku sudoku w internecie można spotkać również trudniejsze wersje, gdzie konieczne jest wstawienie odpowiednich liczb także w specjalnie oznaczonych miejscach. Można więc spotkać sudoku ukośne, gdzie liczby nie mogą powtarzać się także w ukosie. Znaczącą różnicą między papierową wersją sudoku a wersją tej gry online jest to, iż w przypadku grania w sudoku na stronie internetowej zwykle liczony jest czas. Szybkie rozwiązanie diagramu pozwala wtedy na osiągnięcie lepszego wyniku. Często można porównać swój wynik z wynikami osób, które również zdecydowały się na tę grę.