Jak usunąć ochronę przed zapisem na karcie pamięci?

Producenci kart pamięci często wprowadzają możliwość ochrony przed zapisem, podobnie jak producenci dysków zewnętrznych i pendrive. Gdy ochrona jest włączona, dane można jedynie odczytywać, lecz nie ma możliwości zapisania nowych plików na danym nośniku. W jaki sposób można usunąć ochronę przed zapisem na karcie pamięci i móc zacząć w pełni z niej korzystać?

Manualny sposób usuwania ochrony przed zapisem na karcie pamięci

Najprostszą i podstawową metodą na usunięcie ochrony przed zapisem jest przesunięcie przełącznika Lock znajdującego się na karcie. Znajduje się on z boku karty. Jeśli przełącznik jest ustawiony bliżej napisu „Lock” lub też znajduje się bliżej szerszego brzegu trójkąta (w zależności od producenta i modelu karty pamięci) należy delikatnie przesunąć go w drugą stronę.

Informacje co zrobić jeśli na karcie pamięci nie ma przełącznika Lock?

Nawet jeśli karta pamięci nie posiada przełącznika Lock lub z jakiegoś powodu jest on fizycznie zablokowany, istnieją sposoby na to w jaki sposób usunąć z nośnika ochronę przed zapisem.

Oto pierwszy z nich, możliwy do wykonania na systemie Windows:

  1. Należy podpiąć kartę pamięci do komputera.
  2. Następnie naciśnij jednocześnie klawisz Windows oraz R.
  3. W wierszu polecenia napisz „regedit.exe”.
  4. W panelu po lewej stronie ekranu znajdź ten konkretny folder: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies. Istnieje możliwość, że folder ten nie pojawi się w bocznym panelu. Wtedy należy przejść do drugiego zaproponowanego tu sposobu na usunięcie ochrony przed zapisem na karcie pamięci.
  5. Jeśli folder jednak się pokazał należy w niego wejść i kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy w plik o nazwie „WhiteProtect”.
  6. Następnie zmień wartość (w angielskiej wersji Value) z 1 na 0.
  7. Kliknij „Ok” by zatwierdzić wprowadzone zmiany i zapisz ustawienia.
  8. Włącz ponownie komputer, podłącz jeszcze raz kartę pamięci i sprawdź czy możliwość modyfikowania danych już się pojawiła. Jeśli nie skorzystaj z innego sposobu.

 

Osobom które nie odnalazły w komputerze opisanego wyżej folderu lub po wprowadzeniu zmian nie otrzymały oczekiwanego efektu zaleca się skorzystanie z drugiego sposobu.

  • Należy wykonać te same pierwsze trzy kroki co przy poprzedniej metodzie.
  • Gdy nie pojawia się folder StorageDevicePolicies należy do ręcznie utworzyć.
  • Wejdź do folderu Control za pomocą tej ścieżki dostępu: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w wolną przestrzeń i utwórz nowy plik klikając w opcję „Key”.
  • Nazwij go „StorageDevicePolicies”.
  • Gdy już plik powstanie kliknij na niego dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, a w nowym polu stwórz nowy plik.
  • Aby stworzyć nowy plik kliknij w pustą przestrzeń, wybierz „Nowy” a z listy zaznacz „DWORD”. Nazwij plik „WhiteProtect”.
  • Końcowym etapem jest dwukrotne kliknięcie na powstały plik i zmiana wartości z 0 na 1.
  • Teraz należy tylko uruchomić komputer ponownie.

 

Jeśli zarówno przestawianie przycisku Lock i skorzystanie z dwóch metod na usuwanie ochrony przez komputer nie zadziałały, karta pamięci prawdopodobnie jest uszkodzona. Należy skopiować z niej dane, a wadliwą kartę wyrzucić i wyposażyć się w nową.

Z jakiego powodu wprowadzono ochronę przed zapisem na karcie pamięci?

Pozornie może się wydawać, że ochrona tego rodzaju to jedynie nowy problem dla osób, które są niej obeznane w sprzęcie tego typu, lecz blokada ta ma swoje ogromne plusy. Dzięki niej nie da się przypadkiem skasować zapisanej na karcie pamięci plików, a także wyklucza możliwość kliknięcia przez nieuwagę funkcji sformatowania nośnika.

 

Zaopatrując się w kartę pamięci do urządzeń typu aparat fotograficzny czy kamera należy przed włożeniem jej do urządzenia sprawdzić czy przycisk „Lock” nie jest przesunięty. W innym wypadku karta nie będzie nadawała się do użytku i będziemy mogli dojść do wniosku, że zwyczajnie zakupiliśmy wadliwy towar.